Das Gründerei

Mixed Media auf Leinwand 193cm x 177cm Max Kosta 2016
© 2024 max kosta | imprint
:)